Importància dels desfibril·ladors i normes a seguir a les clíniques dentals: garantint la seguretat cardíaca

clinica dental baste

La cardioprotecció a les clíniques dentals s'ha convertit en una acció indispensable per garantir una assistència segura i  de qualitat pels pacients. En tot el territori nacional és obligatori tenir un kit d’emergències amb un baló ressuscitador i oxigen. En algunes comunitats autònomes s’afegeix la presència obligatòria de desfibril·ladors si a la clínica es realitzen procediments quirúrgics com implants.

 

Importància dels desfibril·ladors a les clíniques dentals

Existeixen raons per cardioprotegir una clínica dental. En aquest sentit, a fi de garantir el dret a la protecció de la salut en situacions d'emergència extrahospitalària, volem incidir en la importància de tenir espais integralment cardioprotegits que millorin les expectatives de supervivència del pacient davant d'eventuals aturades cardiorespiratòries i episodis de mort sobtada.

La complexa activitat odontològica que es desenvolupa en les clíniques dentals ha fet que es creí una nova normativa especifica. Amb la finalitat de garantir la seguretat dels pacients, aquests espais tenen l’obligació de disposar d’un equip de reanimació cardiopulmonar bàsic i un desfibril·lador.
Per aconseguir una actuació el més àgil i efectiva possible, resulta determinant comptar amb una capacitació adequada del personal de l'entorn en matèria de Suport Vital Bàsic (SVB).

 

Resposta immediata

Els desfibril·ladors són dispositius que permeten la desfibril·lació primerenca, un procediment vital per restablir el ritme cardíac normal en cas d'aturada cardíaca sobtada. En una clínica de salut oral, on es seden els pacients i s’administren anestesies hi ha un risc potencial de desencadenar esdeveniments cardíacs en pacients amb comorbiditats preexistents, complicacions derivades del procediment o reaccions al·lèrgiques.
La disponibilitat d'un desfibril·lador a prop permet una resposta ràpida i augmenta les possibilitats de supervivència fins a l'arribada de serveis mèdics d'emergència.

 

Temps crític

En situacions d'emergència cardíaca, cada segon compta. Els desfibril·ladors automàtics externs (DEA) i els desfibril·ladors semiautomàtics externs (DESA) són fàcils d'usar i poden ser operats per personal entrenat, fins i tot si no són professionals mèdics. Tenir un desfibril·lador a la clínica dental redueix el temps d'espera crucial per administrar una descàrrega elèctrica i, per tant, pot marcar la diferència entre la vida i la mort del pacient.

pasillo clinica dental baste

 

Normes per a la cardioprotecció certificada a clíniques dentals:

Adquisició d'un desfibril·lador: Les clíniques dentals haurien de tenir almenys un desfibril·lador DEA/DESA a les seves instal·lacions. Aquest dispositiu ha de ser fàcilment accessible i estar en condicions òptimes de funcionament. Es recomana que el personal rebi capacitació a RCP i ús de desfibril·ladors.

Ubicació estratègica: El desfibril·lador ha d'estar ubicat en un lloc visible i de fàcil accés per a tot el personal de la clínica. Es recomana que estigui a prop de la sala de tractament principal i que estigui clarament senyalitzat.

Manteniment i revisió: És fonamental que el desfibril·lador es mantingui en bon estat i se sotmeti a revisions periòdiques. Això implica verificar regularment la càrrega de la bateria, la data de caducitat dels elèctrodes i els pegats adhesius, així com fer simulacres d'emergència per garantir que tot el personal sàpiga com actuar en cas de necessitat.

Formació i capacitació: els membres del personal de la clínica han de rebre capacitació en reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica i en l’ús adequat del desfibril·lador. Això inclou la identificació dels símptomes d'un esdeveniment cardíac sobtat i el coneixement dels passos que cal seguir per brindar assistència immediata fins que arribi ajuda professional.

 

 

La cardioprotecció a les clíniques dentals és essencial per garantir la seguretat i el benestar dels pacients. Els desfibril·ladors tenen un paper crucial en la resposta ràpida i efectiva davant d'esdeveniments cardíacs sobtats. Complir les normes i recomanacions corresponents assegura que es puguin enfrontar situacions d'emergència i brindar una atenció integral als pacients. La combinació d'una actuació ràpida i la presència d'un equip desfibril·lador pot marcar la diferència en la sobre vivència d'una persona.En Cardiosos disposem de plans que s’adapten a les exigències de cada client. Treballem amb les millors marques de desfibril·ladors:  Samaritan, Zoll, Philips, Mindray i Cardiac Science.
Al cotitzar el servei es tenen en compte les normatives específiques de cada comunitat autònoma i es fa una atenta anàlisi per oferir el pla de formació que millor s’adapti a cada cas.

Contacta’ns!