Curs Equips de primera intervenció (EPI)

header curs epi
 
Curs segons llei en vigor la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals. El personal de les empreses haurà de tenir la formació necessària, ser suficients en nombre i disposar del material adequat per tal de fer front, inicialment, a les emergències sobrevingudes dins de l'espai laboral.
 
ADREÇAT A: 
Personal designat per l'empresa, encarregat d'anar al lloc on s'ha produït l'emergència a fi d'eliminar-la o evitar que es propagui. És a dir, són les persones que, amb formació i ensinistrament, mitjans tècnics necessaris i adoptant les mesures d'autoprotecció adequades, intentaran minimitzar la emergencia sobrevinguda.
 
OBJECTIUS:
Formació per adquirir coneixements teoricopràctics sobre aspectes bàsics d'actuació davant d'una emergència o accident, consignes segons el PAU o el PLA D'EMERGÈNCIES en cada cas, i extinció d'incendis amb extintors o utilització de les BIE's
 
CONTINGUTS:
• Aspectes bàsics d'actuació davant d'una emergencia o accident laboral
• Consignes d'actuació segons el PAU (Pla d'Autoprotecció) o PLA D'EMERGÈNCIES
• Extinció d'incendis amb extintors i/o BIE's
 
LOCALITZACIÓ:
Els cursos es podrán realizar a les intal·lacions de cada client o al camp de foc ubicat a Castellolí (Barcelona).
 
contenidor foc cardiosos
 
 
 Disposem d'un contenidor de formació per al correcte desenvolupament d'aquest curs

 

 Cursos amb dues parts ben diferenciades, una de teòrica i una altra de pràctica (totes dues presencials), amb una durada que es determinarà segons les necessitats de l'empresa i que poden ser d'entre 4 i 6 hores.

 

 descarregar pdf ok2Descarrega't un arxiu PDF amb la informació d'aquest curs

 

CONTACTA AMB NOSALTRES