Què és un electrocardiograma i per a què serveix?

electrocardigrama comprar dea catalunyaL´electrocardiograma és una prova que registra l´activitat elèctrica del cor. Cada batec produeix una activitat elèctrica i amb un electrocardiògraf podem veure com és aquesta activitat i si hi ha alteracions del ritme cardíac. S'analitza el ritme, la regularitat dels batecs, la mida i la posició de les aurícules i ventricles.

Pot detectar un infart que hagi tingut un pacient, bloquejos, arítmies o una sèrie de trastorns que poden ser molt útils.

L'activitat elèctrica s'explora des de la superfície del cos i es representa en paper amb traços gràfics. Aquests traços simbolitzen els estímuls elèctrics de les aurícules i els ventricles.

Com es realitza

L´electrocardiograma és una prova molt senzilla, apta per a qualsevol persona, sense dolor, ni riscos (no s´envia electricitat al cos) i que dura uns cinc minuts. El pacient s'ha de desvestir de cintura cap amunt i al pit, braços i cames se li col·loquen deu elèctrodes (adhesius o ventoses), que van units a l'electrocardiògraf per uns cables.

Amb 10 elèctrodes s'obtenen al paper 12 traçats dels impulsos elèctrics del cor des de diversos punts del cos. Apareixerien més traçats si s'hi afegeixen més elèctrodes, però l'electrocardiograma bàsic consta com a mínim de 12.

El pacient roman estirat, relaxat, sense parlar, respirant normal i amb els braços i les cames immòbils. Pot ser que el metge us demani que contingui la respiració durant uns segons. Qualsevol moviment pot alterar els resultats

És important no acudir a la prova amb crema hidratant a la pell perquè dificulta que l'elèctrode s'enganxi adequadament, cosa que complicarà l'electrocardiograma.

Interpretació dels resultats

Un electrocardiograma de manera aïllada no té cap sentit, és un paper amb ratlles. Per interpretar-ho de manera correcta convé conèixer la clínica del pacient, saber què li passa, la seva edat, sexe, etc.

L'electrocardiograma d'una persona sana té un traçat particular i els canvis en aquest traçat determinarien si hi ha problemes. Uns resultats normals inclourien una freqüència cardíaca entre 60 i 100 batecs per minut, i un ritme cardíac constant i uniforme.

T'interessa: Monitorització d'electrocardiogrames a distància

Resultats anormals

Si els resultats són anormals pot ser degut a:

• Deteriorament del miocardi.
• Variacions en la quantitat de potassi, calci o altres electròlits a la sang.
• Anomalia cardíaca congènita.
• Cor engrandit.
• Miocarditis.
• Parada cardíaca patida en el passat o actualment.
• Reg sanguini escàs a les artèries del cor.
• Arítmia.

Electrocardiograma per a un preoperatori

Aquesta prova es demana en moltes situacions, “una per al preoperatori”, comenta Cosín. Se sol demanar en cirurgies de complicació alta o intermèdia (aorta, cirurgia vascular, trasplantament hepàtic), sobretot si el pacient té factors de risc. Aquests factors són:

• Cardiopatia isquèmica.
• Insuficiència cardíaca.
• Ictus o un accident isquèmic transitori.
• Disfunció renal amb tractaments de creatinina (per sota de 60 mil·lilitres/minut per superfície corporal).
• Diabetis amb ús insulina.

Si es detecta algun problema, poden ser necessàries més proves o directament suspendre la cirurgia per solucionar prèviament l'inconvenient detectat. Una cirurgia urgent en seria l'excepció