Abrera, pròxima població cardioprotegida

Cardiosos ha estat l’empresa adjudicatària del projecte de Cardioprotecció de la ciutat d’Abrera.

En els pròxims dies Cardiosos instal·larà cinc desfibril·ladors; quatre en edificis públics i el cinquè en un cotxe patrulla de la Policia Local. Els llocs són considerats espais d’alta afluència de gent o que s’hi realitzen activitats considerades de risc. Els desfibril·ladors externs semiautomàtics (DEA) estaran presentats en cabines expositores de rescat càrdiac juntament amb una base de foam que, a més de protegir-los, contenen les instruccions per utilitzar-los i permeten veure l’aparell a distància.

A més a més, dins del pla de cardioprotecció també hi ha inclosa la formació de 40 persones de diferents entitats públiques com els casals, la policia, l’ajuntament... Un desfibril·lador d’aquestes característiques compta amb la última tecnologia de detecció automàtica de cardiopaties; per tant, qualsevol persona el pot usar en cas d’emergència. Tot i així tenir formació en ús de DEA permet realitzar una actuació optima en cas d'un accident.

Una actuació immediata davant d’una aturada cardíaca és vital per mantenir les probabilitats de supervivència de la persona accidentada; aquest fet i les continues millores dels desfibril·ladors perquè els pugui utilitzar tothom, han aconseguit l’actual expansió i popularització dels aparells.